ISBN: 9788230400807
Status: I salg
Utgivelsesår: 2013
Innbinding: Hft.
  

Ragnhild Aslaug Sollund, Morten Tønnessen, Guri Larsen

Hvem er villest i landet her?

Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder

Mennesker har svært lange tradisjoner for å se andre dyr som sine ressurser, som de kan bruke for en lang rekke formål; som mat og til produksjon av klær og andre varer, men også for eksempel som underholdning.

På samme måte som diskriminering på grunnlag av intellektuelle evner (eller mangel på dem), kjønn, etnisitet eller hudfarge i stadig større deler av verden anses som uakseptabelt, tar forfatterne i denne boka til orde for at den grunnleggende spesiesismen må opphøre. De viser hvordan menneskets bruk av andre dyr skjer på sviktende moralsk og intellektuelt grunnlag. Bidragsyternes kapitler viser på forskjellige måter, og ut fra forskjellige faglige ståsteder, hvorfor.

Hvilke dyr er ville, om den siste rest av genuin villmark er i ferd med å forsvinne? Og hva er natur, og naturlig, i en verden uten villmark?
 
Med bidrag fra Rune Ellefsen, Tormod Burkey,  Espen Gamlund, Ann Margaret Grøndahl, Dag O. Hessen, Live Kleveland, Anton Krag, Tore S. Kristiansen, Siri Martinsen, Cecilie Marie Mejdell, Toralf Metveit.

PRESSE
"Denne boken argumenterer for at menneskets forbruk av andre dyr skjer på stadig mer sviktende moralsk og intellektuelt grunnlag. Det er så sant som det er sagt, og jeg takker for vekkelsen. ...  det er en drøss med interessante artikler, fra mange ulike faglige ståsteder som biologi, økologisk-global kriminologi, filosofi, etikk, jus og økologi. Artiklene dreier seg om alt fra menneskesyn, bruksdyr, dyreverd, ulven, laksen, kua, grisen og høna, til matproduksjon, pelsindustri, selskapsdyr, fangsttradisjoner, dyreforsøk og dyrepsykologi.  Flere veterinærer skriver også, det fører til at jeg får tillit til at forskningen deres er basert på virkeligheten og deres nærhet til dyrene. Dette er en viktig bok, fordi den utdyper mitt forhold til mine naturlige omgivelser. "
Eskil Skjeldal, Vårt Land


     Anmeldelse i Vårt Land, 30.09.2013
     
NTB Tema                                                   Kronikk i Klassekampen 12.07.2013

    
  Dag O Hessen i Morgenbladet 28.06., basert på hans kapittel i boka.

                
Intervju i Morgenbladet 14.06.2013       Ragnhild Sollunds kronikk i Dagbladet 24.07.2013 


Andre bøker av samme forfatter
Ragnhild Aslaug Sollund
En undersøkelse av voldsdømte menn med flyktningbakgunn

Ragnhild Aslaug Sollund er professor i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO.
Les mer om forfatteren

Morten Tønnessen er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Stavanger.
Les mer om forfatteren

Guri Larsen er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren

Lansering 15. mai


"Hvem er villest i landet her?" lanseres 15. mai

Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere