ISBN: 9788243001534
Status: I salg
Utgivelsesår: 2000
Innbinding: Innb.
  

Christer Hellmark

Typografisk håndbok

Bearbeidet for norske forhold av Tom Klev
"Alle skriveregler kan brytes om det skjer bevisst. Men om man bryter de typografiske reglene uten å kjenne til at de finnes, oppstår en visuell støy som er like triviell og forstyrrende for formen som feilstaving er for det språklige innholdet. Slike feil retter man. Typografisk håndbok er et forslag til fasit." -Christer Hellmark
ET STANDARDVERK!

Typografi er kunsten å behandle bokstavmaterialet og å fordele lysrom i en tekst som skal trykkes, på en slik måte at leserens forståelse av den blir maksimal.
Idag når enhver PC-bruker kan, vil eller forventes å produsere typografisk tekst i ulike former, er usikkerheten stor omkring reglene for typografien. Behovet for en typografisk håndbok viste seg å være stort, og boka ble på kort tid en bestselger i Sverige.

Fra innholdet: Den lettleste teksten, praktiske skriveregler, mål og målesystemer, typografiske regler for skilletegn, forkortelser, tall, overskrifter, innrykk og tabeller, ombrekkingsregler, marger, paginering, bildeplassering, korrekturlesing og omfangsberegning.

Typografien har nasjonale særtrekk, og denne utgaven er spesielt tilrettelagt for norske brukere av Tom Klev.

"Alle skriveregler kan brytes om det skjer bevisst. Men om man bryter de typografiske reglene uten å kjenne til at de finnes, oppstår en visuell støy som er like triviell og forstyrrende for formen som feilstaving er for det språklige innholdet. Slike feil retter man. Typografisk håndbok er et forslag til fasit." -Christer Hellmark

PRESSE
“...et uvurderlig redskap for skribenter, forleggere, typografer og alle som måtte befatte seg med typografi, det vil si de fleste av oss”

Christopher Haanes, Morgenbladet


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere