Medikalisering i Norden

Statens behandling av de norske krigsbarna


Bli kjent med gamle, norske juletradisjoner
Astrid Nora Ressem
Siste bind i verket som samler middelalderballadene våre
Rasmus Glenthøj
Dansk-norsk samliv i 600 år

Knut Stene-Johansen
Unik samling essayer i dialog med Roland Barthes
Vollset, Nilsen
Meteorologiens historie i Norge
Brinch, Gundersen, Rustad, Sørensen, Bekken
Historisk fiksjon i film og fjernsyn

Dag Herbjørnsrud
Hvilke verdensbilder og ideologier har preget Skandinavia?
Jo Bech-Karlsen
Norsk dokumentarlitteratur: historisk og sammenliknende perspekti

Odd S. Lovoll
Tidlig norsk utvandring til Amerika
Knut Ove Eliassen
En grundig redegjørelse for Foucaults mest sentrale begreper.
Rolv Nøtvik Jakobsen
Det første samla oversiktsverk over Gunnerus sitt liv og virke.

Kyrre Kverndokk
Hva forteller medienes katastrofefortellinger om vår verden?
Øyvind Prytz
Hva skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres?
Astrid Nora Ressem
Melodier. Bind 3

Pløger, Aspen
Kan man planlegge for en vital by?

Katalog over årets bøker 2015 fra SAP. Få tilsendt gratis!
Ellen S. Klingenberg
Kåret til Årets vakreste bok

Jens E. Kjeldsen
En innføring i moderne retorisk teori
Jan Eivind Myhre
Historical scholarship as an academic field has many boundaries.
Storsveen, Pedersen, Frydenlund
Om Grunnlovens betydning for samfunnsutviklingen.

Roald, Nielsen
Illustrert gjennomgang av Bergens byplaner
Ravn, Aspen, Røyrvik (Red.)
Sosialantropologer går i dialog med Tord Larsens tenkning.
Jan Henrik Schumacher
Ord og begreper fra middelalderens kirke- og klosterliv

Issak E. Issak
Endelig en norsk ordbok for dette språket.
Lægreid, Skorgen
En innføring. 17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikken
Tormod Eide
For alle som er interessert i kommunikasjon og språkbruk.

Nils Olav Østrem
eit mikrohistorisk perspektiv på utvandringa frå eit bygdesamfunn
Dag Tangen
Et nyansert bilde av industriens virksomhet under okkupasjonen.
Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk

Sindre Bangstad
The Politics of Mediated Presence
Barndon, Engevik, Selberg, Ågotnes
Hva skjer når nær fortid blir historie?
Coleman, Løkka
kvinnene i vikingtiden spilte ikke bare en passiv rolle.

Ørnulf Hodne
Gir et unikt innblikk i folketro og hverdagsliv på 1800-tallet.
Helge Ole Bergesen
«Håpet kan gjenvinnes ved å lese denne boken!» Jan Egeland

Bøkene fra SAP 2014 finner du her

Løland, Skippervold, Martinsen
Fantes det virkelig et eple i Edens have?
Ringvej, Krefting, Nøding
Tidsskriftene som skapte offentligheten i Danmark-Norge
Ingerid Hagen
Blaafarveværkets historie. Bind 1

Frode Ulvund
Handhevinga av den norske "jødeparagrafen" i grunnloven
Sejersted, Olden-Jørgensen
Holberg har også et omfattende historisk forfatterskap.
Marthe Hommerstad
Bondestrategene og kampen om demokratiet 1814–1837

Astrid Nora Ressem
Melodier. Bind 2.
Astrid Nora Ressem
Melodier. Bind 1.
Knut Stene-Johansen
Praktverk om en av Nordens største kunstnere

Bente Gullveig Alver
Magi i hekseforfølgelsernes tid
Unn Irene Aasdalen
Nytt blikk på den italienske renessansen
Vegard Kvam
Einar Høigård og norske læreres kamp mot nazismen

Margareth Hagen
Sverre Lodgaard (ed.)
Conflict and Cooperation in the Middle East
Bjørg Hellum
En bok for alle som jobber med å skrive eller utforme tekster

Sollund, Tønnessen, Larsen
Råskap mot dyr og natur i antropocen
Øyvind Foss
Tysk vitenskaps mørke fortid

Halvor Fjermeros
Operasjon Asfalt – de sovjetiske massegravenes skjebne i Norge.
Alver, Sakari Ryymin, Fjell
Den medisinske markedsplassen
Hilde Danielsen
70-tallets nye kvinne- og mannsbevegelse


Utvikling eller utbytting?
Eriksen, Krefting, Rønning (red)
Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag
Ane Ringheim Eriksen
"Verdifullt om de norske krigsfangene" VG

Jens Petter Nielsen
Nye perspektiver på Stalins terror
Lars Borgersrud
Siste bind i verket om den norske militærfascismens historie
Hilde Gunn Slottemo
En historie om samhold og splittelse

Ståle Olsen
En viktig bok om utfordringene i dagens kriminalomsorg
Anders Johansen
Skrivearbeid som forskningsmetode
Teemu Sakari Ryymin
Tuberkulosearbeidet i Finnmark

Thomas Hylland Eriksen
Om teknologiens uregjerlighet
Odd Lindbäck-Larsen
Norsk okkupasjonshistorie
Lars Borgersrud
Statens behandling av de norske krigsbarna

Kjerland, Rio
Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet
Iversen, Iversen
Hvordan forholder kunsten seg til teknologien?
Liv Hausken
Studier i estetisk medieanalyse

Eirik Vatne
Arena for kunnskapsdeling og nyskaping
Ståle Wikshåland
Essays om musikk og musikkforståelse
Jonny Aspen
Studier av byrom og handlingsrom i Oslo

Martin Eide
Denne boken tar pulsen på norske medier i dag
Fimreite, Medalen
Mellom offentlig styring og privat initiativ
Tord Larsen
Om dialogens muligheter

Rolf Barlindhaug
Drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg
Kirsten Alsaker Kjerland
En ukjent side av norsk utvandringshistorie

Lien, Serck-Hanssen
Tekster om kunst og visuell kultur
Thomas Krogh
Filosofene strides om hvordan vi skal beskrive fenomenet tid
Øyvind Pålshaugen
Studier i utførelse av filosofi

Dag Hareide
Et nordisk perspektiv
Hilde Sandvik
En studie av folkelig deltakelse
Camilla Eeg
Hvordan vår kultur forstår kroppen

Ståle Olsen
Historien om Opstad tvangsarbeidshus
Torgeir Skorgen
Nordiske perspektiver på Bakhtin
Elisabeth Lønnå
Ute og hjemme

Bostad, Pettersen
Det filosofiske grunnlaget for læring
Atle Møen
Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen
Bondevik, Kveim Lie
Hvordan kommer lidelse og smerte uttrykk i språk og litteratur

Lars Borgersrud
Historien om den norske militærfascismen
Leinslie, Berg, Høyland
Teaterscenen som arena for samtidskunsten
Egil Olsvik
En kritisk innføring i psykologisk teori og praksis

Espen Schaanning
Botsfengslets historie
Hans-Jacob Roald
Rikt illustrert historie om utviklingen av Bergen by
Eirik Vassenden
Lesninger i Olav Nygards lyrikk

Jens E. Kjeldsen
Det visuelles rolle i overtalelseskunsten
Jørgen Sandemose
Tre essays om Karl Marx’ hovedverk
Hanne Marie Johansen
En levende skildring av hverdag i Drammen gjennom 200 år

Gentikow, Skogseth
Nye kommunikative samhandlingsformer
Lunde, Witt
Totalitære og post-totalitære diskurser
Grothen, Reksten
En innføring i kulturstudier, og kunst og kulturformidling

Sigrid Lien
Fotografiet i norsk utvandringshistorie
Synne Corell
Hvem har fått plass i historiefortellingen om krigen?
Tomas Hägg
Fra antikken til i dag

Arnved Nedkvitne
i Norge gjennom tusen år
Mette L’orange
Inspirerende om fargenes betydning og potensial i arkitekturen
Harald Johannessen
En innføring

Øystein Morten
"Stor bok om ei lita kyrkje."
Torunn Selberg
Et kulturvitenskapelig perspektiv
Krefting, Maurseth
Arven fra opplysningstiden

Gundersen, Lending
Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie
Birger Angvik
Forteljekunst frå Cuba og Mexico 1950-2000
Hagen, Koppen, Skagen

Bente Gullveig Alver
Erstattet av ny utgave.

Festskrift til Jostein Gripsrud på hans 60-årsdag
Knapskog, Larsen
Pressen og den kulturelle offentligheten

Eirik Vassenden
Litteratur, ideologi og livsdyrking 1890–1940
Scott Sørensen, Høystad, Bjurstrøm, Vike
Om hvordan vi mennesker forstår oss selv

Jon Røyne Kyllingstad
Vitenskap og ideologi
Sælid Gilhus, Karlsen Seim, Vidén
Odd S. Lovoll
Et unikt innblikk i den norske kulturen i Amerika

Nielsen, Büchten, Dzjakson
Naboer gjennom 1000 år
Tone Hellesund
Marginalitet, homoseksualitet og selvmord
Terje Andreas Pedersen
Hvem var disse jentene?

Iversen, Jacobsen
Hvordan forholder kunsten seg til teknologien?
Marianne Neerland Soleim
De sovjetiske krigsfangenes skjebne i Norge

Utvikling eller avvikling?

Andersen, Borgersen, Brandt, Stugu, Eliassen
Årets beste sakprosabok i 2004!Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere