Årets forfattere | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å
 
Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Ofte omtalt som den franske gastronomiens far
Dee Brown
Dee (Dorris Alexander) Brown var historiker og skj°nnlitteŠr forfatter.
Knut Ove Eliassen
er professor ved Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap ved Universitetet i Trondheim.

Ethel Forsberg
er tidligere Generaldirekt°r for Kemikalieinspektionen i Sverige
Jade Nordahl
er mor til Abel og matmor til Abbey. Til daglig jobber hun i NRK.
Tore Skeie
var vinneren av Spartacus' historiekonkurranse i 2008. Han er middelalderhistoriker og bor i Oslo.
Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kj°psbetingelser
Kj°p av eb°ker
For presse
For bokhandlere